Ένα από τα σημαντικότερα στάδια στη διαδικασία της πώλησης ενός ακινήτου είναι η αποτίμηση της πραγματικής του αξίας.

Ένας καλός ορισμός της είναι: Πραγματική αξία είναι η τιμή πώλησης που μπορεί να επιτευχθεί ξανά σε σύντομο-εύλογο χρονικό διάστημα αν να το ακίνητο υποθετικά τεθεί ξανά προς πώληση.

Οι στρεβλώσεις της ελληνικής κτηματαγοράς καθώς και συναισθηματικοί λόγοι οδηγούν συχνά τους ιδιοκτήτες να προσδιορίσουν αρχικά μια λανθασμένη τιμή για το ακίνητό τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια -στην καλύτερη περίπτωση- κρίσιμου χρόνου και συχνά χρημάτων.

Πρώτιστο μέλημά μας είναι να διαχωρίζουμε την εκτιμητική από την μεσιτική υπηρεσία, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την αντικειμενικότερη προσέγγιση των αξιών των ακινήτων.

Κάθε ακίνητο αποτελεί μία εντελώς ξεχωριστή περίπτωση του οποίου η αξία και η απόδοση προσδιορίζονται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, λαμβάνοντας υπόψη και τα δεδομένα του ευρύτερου πλαισίου της κτηματαγοράς / μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Η αξία των ακινήτων μεταβάλλεται με τον χρόνο, άλλες φορές προβλεπόμενα και άλλες φορές απρόοπτα (θετικά η αρνητικά).

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τα ακίνητα είναι:

Ενδογενείς: που σχετίζονται με το ίδιο το ακίνητο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πχ.τοποθεσία,συγκονωνίες,γειτονιά,συντήρηση της κατασκευής,προσανατολισμός, διαρρύθμιση χώρων, λειτουργικότητα, παλαιότητα, ποιότητα κατασκευής κ.λ.π.

Εξωγενείς: που σχετίζονται με την δομή, λειτουργία και τις εκάστοτε (απρόβλεπτες) εξελίξεις της αγοράς των ακινήτων και της περιοχής που εντάσσεται (π.χ. αλλαγή πολεοδομικού καθεστώτος, υπερπροσφορά ακινήτων, υποβάθμιση περιοχής ) αλλά και του ευρύτερου μακροοικονομικού πλαισίου (π.χ. αύξηση των επιτοκίων,αλλαγή φορολογικού καθεστώτος).

 

ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

  • Άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με ενοικιαστές ή αγοραστές από το υπάρχον πελατολόγιο.
  • Καταχώρηση της αγγελίας του ακινήτου, στην ιστοσελίδα.
  • Καταχώρηση στις πρώτες θέσεις ιστοσελίδων ακινήτων πανελλαδικής εμβέλειας.
  • Άμεση αποστολή sms της αγγελίας ενοικίασης ή πώλησης του ακινήτου στο υπάρχον πελατολόγιο.
  • Άμεση αποστολή e-mail της αγγελίας ενοικίασης ή πώλησης του ακινήτου, στο υπάρχον πελατολόγιο, μέσω της εφαρμογής e-mail alert.
  • Social Media: Άμεσα ανάρτηση της αγγελίας ενοικίασης ή πώλησης του ακινήτου στην ευρέως διαδεδομένη πλατφόρμα Facebook.
  • Τοποθέτηση ειδικών πινακίδων (πανό – αυτοκόλλητα).

Διαθέτω ακίνητο με τα ακόλουθα στοιχεία

Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

* Υποχρεωτικά πεδία.


Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι για τα νέα ακίνητα.